Navigation
SmartMat er et helt nyt digitalt læremiddel til træning i matematik i 0.-6. klasse. Det er en dansk udgave af det norske Smart Øving, som Norsk Gyldendal har udviklet i samarbejde med Knewton, der er verdens førende virksomhed inden for såkaldt adaptiv læring.

Knewtons teknologi analyserer løbende hver enkelt elevs færdigheder og måde at lære på og indretter opgavernes sværhedsgrad og type herefter. Det minimerer risikoen for, at eleverne giver op eller mister interessen, fordi opgaverne er for svære eller for nemme.

SmartMat kort:
  • Testet gennem et helt skoleår blandt 35.000 elever i Norge
  • Indeholder mere end 10.000 individuelt tilpassede opgaver og instruktioner
  • Eleven får med det samme respons på, om svaret er rigtigt eller forkert
  • Læreren får mere tid til at følge op på hver enkelt elev
  • Er brugervenligt og kan anvendes på alle tablets, PC og Mac

"Det er vigtigt, at lærerne er klar over, til hvad og hvornår teknologien bør bruges. Adaptiv teknologi er baseret på, at eleverne som udgangspunkt arbejder alene. Der lægges derfor meget lidt op til kommunikation og samarbejde. For at metoden skal bidrage positivt til undervisningen, bør den øvrige undervisning derfor være mere praktisk, mere konkret og mere præget af aktiviteter, undersøgelser, kommunikation og samarbejde."

Forsker, ph.d. og forfatter til den norske udgave af SmartMat, Bjørnar Alseth


"Vi er rigtig glade for samarbejdet, fordi Norsk Gyldendal i en årrække har været meget stærke inden for matematik i Norge, og Knewton tilbyder en meget avanceret adaptiv teknologi. Med SmartMat får vi både et stærkt fagligt indhold, en avanceret digital teknologi og ikke mindst adgang til et stort datagrundlag, der er afgørende for den individuelle tilpasning, som er kernen i produktet."

Forlagschef Mikael Pedersen, Gyldendal Uddannelse