Navigation

Nej, eleverne kan kun arbejde i en læringsgruppe af gangen. Eleven vil være aktiv i den gruppe, som han eller hun sidst har tilmeldt sig. Læreren kan flytte eleven tilbage til en tidligere læringsgruppe ved at slette eleven fra den nuværende læringsgruppe. Gå til ’Læringsgrupper’ via ’Min menu’ og meld eleven ud fra den sidste læringsgruppe. Nu vil eleven, når han/hun logger ind igen, begynde at arbejde i den første gruppe, som han eller hun var medlem af.


Hvis læreren ikke har adgang til en læringsgruppe, som eleverne allerede er tilmeldt, er det ikke noget problem. Læreren opretter en ny læringsgruppe. Den kode der hører til, kan eleverne nu aktivere under deres navn inde på elevsitet. Nu kan eleverne arbejde i denne læringsgruppe, da det er den, de sidst er blevet tilmeldt.


Læreren kan dele læringskoden til en aktuel læringsgruppe med en anden lærer. Læreren går ind i ’Læringsgrupper’ i ’Min menu’ og klikker på ’Del med lærer’-knappen. Her skriver læreren den nye lærers e-mail, som skal have adgang. Den nye lærer kan nu aktivere koden.


SmartMat vil automatisk sende elever, som har behov for det, tilbage til tidligere klassetrin. Det behøver man ikke som lærer at tænke over. I elevrapporten kan se du se, hvilket trin de enkelte elever får opgaver fra.


Når en lærer åbner for et nyt delemne, vil eleven flytte sig videre, så snart han eller hun begynder på en ny opgave. Dette forudsætter, at eleven har vist tilstrækkelig grad af målopfyldelse på niveauet før. Hvis læreren ønsker, at eleven flyttes fremad, selvom eleven ikke har vist tilstrækkelig grad af målopfyldelse i det foregående, skal dette gøres manuelt.


Du kan oprette forskellige læringsgrupper på samme tid. Derved kan du som lærer både oprette en læringsgruppe til den enkelte elev, til mindre grupper og/eller til hele klassen, og det er så muligt at åbne forskellige faglige emner til de forskellige læringsgrupper (herunder altså enkelte elever). Så en elev kan sagtens træne division, samtidig med at der er en anden elev/andre elever fra klassen, som træner statistik.


Nej, lærere kan ikke arbejde som elever. Men i opgaveoversigten inde på lærersiden er der et udvalg af opgaver, fagtekster og videoer, som eleverne vil møde i de enkelte emner.


Hvis der er fejl i en opgave, eller du mener, der er ting, som skal ændres for at gøre opgaven bedre, vil vi gerne vide det. For at give den bedst mulige hjælp, er det vigtigt at opgavenummeret bliver oplyst, når man indberetter en fejl. Når du klikker på spørgsmålstegnet, vil der komme et GNF-nummer nede i højre hjørne fx GNF60202. Dette nummer skal angives, når man udfylder formular.

Udfyld formular til support her.Hvis der ikke er en stabil forbindelse til nettet, kan der opstå problemer med afspilningen af en video. Vi anbefaler, at undersøge forbindelsen til nettet og derefter prøve at genindlæse siden. Der kan også opstå problemer med afspilningen af en video, hvis skolen har valgt at blokere for Vimeo.


SmartMat kan bruges hvor som helst. Hvis du har problemer, kan du undersøge følgende:

-          Er forbindelsen til nettet stabil?

-          Hvilken browser bruger du? Det kan være en god ide at skifte browser. Pt.           fungerer systemet ikke optimalt på Edge. Der arbejdes på en løsning.Tiden i SmartMat registrerer elevernes aktive arbejdstid. Det vil sige, at den ikke registrerer tiden det tager for en opgave at indlæses. Hvis eleven er inaktiv i 4 minutter, vil der komme et pause-ikon fra på skærmen samtidig med, at tiden stopper. Når eleven begynder at arbejde igen, fortsætter tiden. Natten til mandag nulstilles tiden. Inde i lærerdelen på SmartMat er det muligt at udskrive elev-statistik over arbejdstiden, hvis man ønsker dette.


De blå søjler - grad af målopfyldelse - viser elevernes faglige niveau inden for et emne eller delemne. Det mørkeblå felt viser elevens faglige niveau i starten af ugen. Det lyseblå viser elevens udvikling i løbet af ugen. De blå søjler viser altså kun elevernes faglige niveau her og nu i det emne, de arbejder med. 
Elevernes faglige niveau beskrives mere præcis ved de enkelte læringsmål i hvert delemne. Her er der farvekoder, som viser, hvilket niveau eleverne er på:

Rød = niveau 1, klart under middel

Orange = niveau 2, under middel

Gul = niveau 3, middel

Lysegrøn = niveau 4, over middel

Mørkegrøn = niveau 5, klart over middel

Grå = Manglende grundlag for at vurdere elevens niveau (Eleven har lavet for få opgaver til at systemet kan give en pålidelig vurdering af elevens niveau)Højst sandsynligt har eleven har arbejdet med læringsmål fra tidligere emner, som er forudsætninger for at kunne arbejde med læringsmålene knyttet til dette emne. Læreren kan i elevrapporten se, hvilke læringsmål eleven har arbejdet med.


Dette skyldes, at eleverne tidligere har arbejdet med emner, som dette emne bygger på. SmartMat vil derfor registrere, at de allerede har en forståelse og tilstrækkelig grad af målopfyldelse i de emner, der bliver bygget videre på.


Du kan som lærer åbne emnerne i vilkårlig rækkefølge. 
Under 'Elevoversigt' vil du hele året kunne finde den enkelte elevs målopfyldelse i forhold til de enkelte læringsmål inden for hvert emne. Klik elevens navn, og du vil få en 'Målopfyldelse i dette emne'. Den kan du printe og evt. bruge til en skolehjemsamtale. Derudover kan du se, hvilke klassetrin eleven har arbejdet med ved at klikke på 'Elevrapport'. Det vil sige, at du kan have en elev i 4. klasse, hvor systemet har hentet opgaver fra 1. klassetrin. Disse oversigter vil kun være tilgængelige i 14 dage.