Navigation

Fælles Mål

SmartMat giver eleverne rutine i at bruge deres matematiske færdigheder inden for de tre stofområder i Fælles Mål. Til hvert emne er der knyttet læringsmål, som er formuleret med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene fra de tre stofområder.

Når dine elever skal træne bestemte færdigheds- og vidensmål, kan du bruge Planlæggeren til at se, hvilke emner i SmartMat der er relevante. Du kan også som lærer hurtigt danne dig et overblik over, hvilke emner der er knyttet til de enkelte færdigheds- og vidensmål. Du kan altså inddrage Planlæggeren, når du forbereder din årsplan.

Færdigheds- og vidensmål inden for de matematiske kompetencer findes ikke i Planlæggeren, da disse mål dækkes af andre aktiviteter i den daglige undervisning.

Eleverne vil i alle emner møde opgaver, som bevæger sig på niveau 1 og niveau 2 i Vurderingspyramiden.


Brug Planlæggeren.