Navigation
SmartMat er et adaptivt træningssite, hvor systemet tilpasser sig den enkelte elevs niveau. 
SmartMat dækker 0.-6. klasse. På hvert klassetrin er der forskellige emner med tilhørende delemner og læringsmål. Du kan se en oversigt over emnerne i nedenstående. 

Du har som lærer mulighed for at få en oversigt over, hvilket niveau den enkelte elev er på. Du kan printe en elevrapport, som giver en fyldestgørende beskrivelse af, hvilke læringsmål den enkelte elev har arbejdet med.

Systemet vil hjælpe dine elever, hvis de gentagne gange har svaret forkert på noget. Her vil de blive præsenteret for en video eller en fagtekst (hjælpetekst), som beskriver et fagligt indhold, som de kan bruge til at løse opgaverne. 
Rækkefølgen af de faglige delemner er forudbestemt, da systemet bygger på læringsanalyser, som viser, hvilke forudsætninger der er nødvendige for at nå de endelige læringsmål.

Du har som lærer mulighed for at oprette flere læringsgrupper, så du kan bruge det på flere klassetrin. Du kan også oprette flere læringsgrupper, hvis du ønsker, at forskellige elevgrupper i din klasse skal arbejde med forskellige emner.

Her er en oversigt over emnerne på hvert klassetrin.

Emner:
Sortere 
Tælle 
Former og mønstre 
Tallene 1-3 
Tallene 4-6
Tallene 7-10 
Måling 
Plus og minus 
Tal til 20 
Former og figurer 
Emner:
Tallene 0-20, 
Plus og minus med tallene op til 20 
Statistik
Længdemåling
Tal til 100
Plus og minus 
Tid
Symmetri 
Halvt og dobbelt - ulige tal og lige tal 
Plus og minus med tal til 100 
Areal 
Plus- og minusproblemer 
Figurer 
Rumlige figurer 
Emner:
Statistik
Flercifrede tal
Måling
Tid
Geometri
Gange 1
Dele
Symmetri
Køb og salg 
Taljagt 
Plus og minus 
Geometri 2 
Brøker 
Gange 2
De fire regningsarter
Placering i gitternet
Emner:
Koordinatsystemet
Mere end 1000 og mindre end 0
Lægge sammen og trække fra
Tid, klokken
Gange og division
Symmetri og mønstre
Omkreds og areal 
Gange og division
Måling og decimaltal
Brøker
De fire regningsarter
Statistik
Emner:
Hele tal
Statistik
Decimaltal
Geometri
Måling 
Brøker 
Multiplikation og division 
Mønstre
Emner:
Tal og regning
Sandsynlighed
Decimaltal
Geometri
Måling 
Brøker 
Multiplikation og division 
Koordinatsystemet og forholdsregning 
Emner:
Tal
Statistik
Multiplikation og division
Geometri
Måling 
Brøk og procent 
Algebra og mønstre 
Regning med tal 

SmartMat er et træningssite, ikke et egentligt matematiksystem. Det er velegnet til lektier eller til træning af gennemgået stof i undervisningen.

SmartMat bygger på et system, som er udviklet af det amerikanske firma Knewton.
Knewton er er verdens førende virksomhed inden for såkaldt adaptiv læring. Firmaet er stiftet i 2008, og deres platform gør det muligt for skoler, forlag og udviklere at tilbyde læring til enhver elev uanset niveau og læringsstil.

Læs mere her
Knewton