Navigation
SmartMat er et digitalt individuelt træningssystem i matematik. Programmet bruger det, som man kalder adaptiv læring. Det vil sige, at systemet automatisk giver hvert enkelt barn udfordringer på hans eller hendes niveau. Det er derfor vigtigt, at forældrene ikke løser opgaverne for deres børn, da systemet så vil tilpasse sig et andet niveau, end det barnet reelt er på.

Som forældre kan man støtte børnene ved evt. at læse opgaverne højt eller give vejledning. Det er en god ide at bede sit barn om at forklare, hvordan han eller hun tror, opgaven skal løses.

SmartMat bygger altså på en teknologi, som afdækker, hvad børnene kan og ikke kan. Hvis et barn gentagne gange laver fejl, vil systemet forsøge at afdække, hvilke færdigheder der skal trænes. Hvis barnet fortsætter med at lave fejl, vil systemet vise en video eller en planche, som forklarer, hvordan man kan gøre.

Målet er at fremme børnenes motivation for læring af matematik, da de hverken vil opleve for nemme eller for svære opgaver.